Zvyšujeme kvalifikaci odbornými kurzy

Přehled vypsaných kurzů

CERTIFIKOVANÝ KURZ SESTRA V DOMÁCÍ PÉČI

Kurz právě nově reakreditujeme. Absolvent/ka kurzu si osvojí teoretické vědomosti, praktické dovednosti, návyky schopnosti týmové spolupráce a samostatného rozhodování, bude připraven/a pro výkon vymezených činností při poskytování ošetřovatelské péče pacientům v jejich domácím prostředí, a to v souladu s platnou legislativou.

Více o kurzu
ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Proběhla nová akreditace a kurz otvíráme v lednu 2024. Absolvent/ka po ukončení kurzu závěrečnou zkouškou je připravený/a k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Za výkon povolání zdravotně-sociálního pracovníka se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče. Dále se zdravotně-sociální pracovník.....

Více o kurzu
E-SESTŘIČKA

Pomáháme profesionálům, aby se mohli plně věnovat svojí práci. Veškerou administrativu nechte na nás. Prezenční kurz e-Sestřička.cz Vám pomůže do hloubky se zorientovat v naší aplikaci a pochopit koncept programu.Naším cílem je reagovat na požadavky našich klientů, proto jsme Vám stále k dispozici.

Více o kurzu
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNĚ – PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK

Základní sociálně-psychologický výcvik považujeme pro sociální služby za účinný nástroj, který významným způsobem přispívá prostřednictvím lidského faktoru ke kvalitě poskytované sociální služby. Pod vedením zkušených lektorů výcvik interaktivním způsobem vede k pochopení potřeby začít pracovat na sobě ...

Více o kurzu
kurzy_2
VÝZNAM SUPERVIZE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Supervize vytváří předpoklady a podmínky pro profesionální rozvoj, další vzdělávání a odborný růst pracovníků v pomáhajících profesích, přičemž zároveň slouží i jako prostředek sebepoznání ve prospěch zkvalitnění práce s lidmi....

Více o kurzu

Pro lektory

Zapojte se do vzdělávacího programu a buďte u zdravotně sociálního vzdělávání v ČR.

lektor

izsv

place IZSV - Budějovická 778/3, Praha 4 - Michle
phone_android +420 722 983 420
alternate_email marcela.bokuvkova@ahc.cz
 Datová schránka: 6piyg8u