Institut zdravotních a sociálních věd

Je čas na změnu

Pacienti v domácím léčení se uzdravují rychleji. Dlouhodobě a chronicky nemocní jsou spokojenější a lépe svoji nemoc zvládají. Pomoc odborníků je pro ně nepostradatelná. Terénní zdravotní sestry a sociální pracovníci jsou pro jejich bezpečí základem. Doteď jsou zdravotní a sociální služby dva rozdílné světy. Stávající zákony, kvalifikace personálu i systém financování neodpovídají realitě, protože obě složky striktně oddělují. Pojďme to společně změnit a přirozeně propojit sociální a zdravotní aspekty péče do jedné, ucelené služby.

 • Zdravotní sestry se znalostmi základů sociální práce
 • Sociální pracovníci s uměním základní zdravotní péče
 • Všichni terénní pracovníci pod ochranou supervizora

S čím Institut zdravotních a sociálních věd pomáhá?

Vzdělávání

Pořádáme akreditované kurzy a školení, vždy se zaměřením na určitou problematiku systému zdravotní a sociální péče. Vzdělání není nikdy dost.

Výzkum

Aktivně sbíráme informace z praxe. Zabýváme se výzkumem současných služeb. Ten nám poskytne spolehlivá data a případové studie, které ukáží, že je skutečně čas na změnu.

Veřejná diskuze

Aby veřejnost a především ti, kteří mohou změny skutečně nastolit pochopili, že český systém zdravotně sociální péče má hluboké trhliny, musí se o tom mluvit. Všude, kde to jde.

Specializované poradenství

Máme tým zkušených profesionálů z různých oborů. Pomáháme terénním pracovníkům i poskytovatelům provozních zařízení řešit jejich problémy. Odborně a efektivně.

Supervize

Zdravotní a sociální pracovníci se potýkají s nedostatečnou supervizí. Chceme zabránit přetěžování těchto tolik potřebných zaměstnanců. Pracujeme na kvalitativní supervizorské normě.

Edukační revize

Postaráme se, aby váš systém péče obstál v očích klientů i při reálných revizích. Zajistíme pro vás edukační revizi. Odhalíme problémy a navrhneme jejich efektivní řešení.

Udělejte první krok ke změně a přihlaste se na seminář

 • Základní sociálně-psychologický výcvik: „Poznej, naslouchej, pomáhej…!“

  Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách na všech funkčních pozicích, které jsou v denní interakci s klientem řadíme mezi pomáhající profese. Tyto profese mají specifický charakter práce, který spočívá v pomoci lidem při řešení různých problémů a obtíží. Většina pracovníků je sice odborně velmi dobře kvalifikovaná, ale samotná praxe ukazuje, že mají značné rezervy v oblasti přiměřeného sebeprosazení a komunikace s klientem, v důsledku čehož se problémy klienta mohou nejen kumulovat, ale také dále narůstat. Kurz by měl účastníkům pomoci naučit se tyto problémy eliminovat a předcházet jim.

  I. běh výcviku
  27.-29. 3. 2019
  Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
  7 490,- Kč/osoba
 • Význam supervize v sociálních službách – „Je pod lampou tma?“

  Vzdělávací program má za cíl motivování manažerů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách k využívání supervize, aby se tato mohla stát integrální součástí organizační kultury a pravidelným nástrojem zkvalitňování poskytovaných služeb. Představí se v něm nejen základní teoretické koncepty supervize, ale zejména praktické interaktivní ukázky individuální a skupinové supervize. Zvláštní pozornost bude věnována supervizi začínajících pracovníků, balintovským skupinám, vizualizačním a projektivním technikám v supervizi. Účastník supervize bude umět rozlišit supervizi od terapie, poradenství, auditu a koučinku.

  8. 4. -10.4. 2019
  Budějovická 778/3a, Praha 4 - Michle
  2 500,- Kč/osoba
 • Sestra v domácí péči

  Cílem vzdělávacího programu je seznámit všeobecnou sestru s tématy zaměřenými na poskytování domácí zdravotní péče a prohloubit znalosti získané kvalifikačním vzděláváním. Kurz připraví všeobecnou sestru k získání zvláštní odborné způsobilosti v oblasti poskytování úzce vymezených činností v domácím prostředí pacienta. Osvojí si potřebné teoretické vědomosti a praktické dovednosti, posílí schopnost týmové spolupráce a samostatného rozhodování. Absolvent/ka bude připraven/a pro výkon vymezených činností při poskytování ošetřovatelské péče pacientům v jejich domácím prostředí, a to v souladu s platnou legislativou.

  I. běh výcviku
  16. 4. 2019
  Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
  7 800,- Kč/osoba

Buďte stále v obraze a nechte si zasílat novinky z oboru

Kdo stojí za projekty IZSV?

MUDr. Aleš Marc Penn

předseda správní rady

prof. ThDr. PhDr. Andrej MÁTEL, PhD.

člen správní rady - specialista v oblasti sociální práce a výzkumu

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.

člen správní rady - specialista v oblasti sociální práce a supervize

Mgr. Bc. Jiří Kabát

ředitel

Jitka Honsová

vedoucí studijní - specialista v oblasti vyúčtování zdravotní péče

Ing. Lukáš Knapp

ekonom - specialista v oblasti financování zdravotní a sociální péče

Mudr. Mgr. Dagmar Záleská

právník specialista pro oblast zdravotní péče