Institut zdravotních a sociálních věd

Je čas na změnu

Pacienti v domácím léčení se uzdravují rychleji. Dlouhodobě a chronicky nemocní jsou spokojenější a lépe svoji nemoc zvládají. Pomoc odborníků je pro ně nepostradatelná. Terénní zdravotní sestry a sociální pracovníci jsou pro jejich bezpečí základem. Doteď jsou zdravotní a sociální služby dva rozdílné světy. Stávající zákony, kvalifikace personálu i systém financování neodpovídají realitě, protože obě složky striktně oddělují. Pojďme to společně změnit a přirozeně propojit sociální a zdravotní aspekty péče do jedné, ucelené služby.

 • Zdravotní sestry se znalostmi základů sociální práce
 • Sociální pracovníci s uměním základní zdravotní péče
 • Všichni terénní pracovníci pod ochranou supervizora

S čím Institut zdravotních a sociálních věd pomáhá?

Vzdělávání

Pořádáme akreditované kurzy a školení, vždy se zaměřením na určitou problematiku systému zdravotní a sociální péče. Vzdělání není nikdy dost.

Výzkum

Aktivně sbíráme informace z praxe. Zabýváme se výzkumem současných služeb. Ten nám poskytne spolehlivá data a případové studie, které ukáží, že je skutečně čas na změnu.

Veřejná diskuze

Aby veřejnost a především ti, kteří mohou změny skutečně nastolit pochopili, že český systém zdravotně sociální péče má hluboké trhliny, musí se o tom mluvit. Všude, kde to jde.

Specializované poradenství

Máme tým zkušených profesionálů z různých oborů. Pomáháme terénním pracovníkům i poskytovatelům provozních zařízení řešit jejich problémy. Odborně a efektivně.

Supervize

Zdravotní a sociální pracovníci se potýkají s nedostatečnou supervizí. Chceme zabránit přetěžování těchto tolik potřebných zaměstnanců. Pracujeme na kvalitativní supervizorské normě.

Edukační revize

Postaráme se, aby váš systém péče obstál v očích klientů i při reálných revizích. Zajistíme pro vás edukační revizi. Odhalíme problémy a navrhneme jejich efektivní řešení.

Udělejte první krok ke změně a přihlaste se na seminář

 • Základní sociálně-psychologický výcvik: „Poznej, naslouchej, pomáhej…!“

  Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách na všech funkčních pozicích, které jsou v denní interakci s klientem řadíme mezi pomáhající profese. Tyto profese mají specifický charakter práce, který spočívá v pomoci lidem při řešení různých problémů a obtíží. Většina pracovníků je sice odborně velmi dobře kvalifikovaná, ale samotná praxe ukazuje, že mají značné rezervy v oblasti přiměřeného sebeprosazení a komunikace s klientem, v důsledku čehož se problémy klienta mohou nejen kumulovat, ale také dále narůstat. Kurz by měl účastníkům pomoci naučit se tyto problémy eliminovat a předcházet jim.

  I. běh výcviku
  15. – 17. 5. 2019
  Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
  7 490,- Kč/osoba
 • Socioterapie

  Absolvent vzdělávacího programu se naučí nové a efektivní přístupy, díky kterým bude umět identifikovat potenciál sociálního prostředí a využít jeho faktory ke zlepšení sociálního fungování a kvality života klientů. Získá odborné vědomosti z oblasti socioterapie a znalosti pro vedení individuální, rodinné, skupinové a komunitní socioterapie. Naučí se praktickému využití interpersonální dynamiky s přihlédnutím k intrapsychickým procesům a strategiím alternativního řešení konfliktů. Naučí se identifikovat a aktivovat vnitřní potenciál klienta a jeho okolí a využít tak synergického efektu rodiny, skupiny a komunity.

  I. běh výcviku
  29.-31. 5. 2019
  Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
  36 400,- Kč/osoba
 • DALŠÍ KURZY SPOLEČNOSTI IZSV PRO ROK 2019

  Další kurzy pro rok 2019 pro vás právě usilovně připravujeme..

  -
  -
  Budějovická 778/3a, Praha 4 - Michle
  -

Buďte stále v obraze a nechte si zasílat novinky z oboru

Kdo stojí za projekty IZSV?

MUDr. Aleš Marc Penn

předseda správní rady

prof. ThDr. PhDr. Andrej MÁTEL, PhD.

člen správní rady - specialista v oblasti sociální práce a výzkumu

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.

člen správní rady - specialista v oblasti sociální práce a supervize

Mgr. Bc. Jiří Kabát

ředitel

Jitka Honsová

vedoucí studijní - specialista v oblasti vyúčtování zdravotní péče

Ing. Lukáš Knapp

ekonom - specialista v oblasti financování zdravotní a sociální péče

Mudr. Mgr. Dagmar Záleská

právník specialista pro oblast zdravotní péče