Objednejte nyní za 450 Kč i s doručením 

SUPERVIZE (NEJEN) V SOCIÁLNÍ PRÁCI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

  • Andrej Mátel
  • Milan Schavel (eds.)

Publikace je editovanou monologií česko-slovenského autorského týmu, přičemž slovenští odborníci dominují. Jejím základním cílem je postihnout celou šíři problematiky supervize v sociální práci a sociálních službách v česko-slovenském kontextu. Předložená editovaná monografie představuje kvalitní ucelené pojednání o tématu supervize v sociální práci a sociálních službách, které v dosud publikovaných textech na toto téma chybí.

doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D

Publikace přináší komplexní pohled na téma supervize. Nezaobírá se jen rovinou jejích základních charakteristik a východisek, ale naopak představuje hlubokou sondu do různých kontextů supervize. Největší přínos této publikace spočívá v komplexním zpracování supervize zaměřené na jednotlivé specifické skupiny v oblasti sociální péče (začínající pracovníky, pracovníky sociálních služeb, dobrovolníky, pracovníky duchovní péče, týmy  organizace).

V českém i slovenském prostředí jde o unikátní publikaci, která přináší různé pohledy na typy, formy, procesy, přístupy a cílové skupiny v supervizi. Autoři se zamýšlejí nad jejími výhodami a nevýhodami, možnostmi a limity, které analyzují a porovnávají. Tím vytvářejí prostor k přemýšlení a vlastnímu kritickému uvažování. Tato publikace nerozebírá jen téma supervize. Někteří autoři zkoumají také doprovodné jevy, jako jsou například konflikty, vyhoření, motivace a etika.

PhDr. Lenka Kleskeň, Ph.D

izsv

place IZSV - Budějovická 778/3, Praha 4 - Michle
phone_android +420 722 983 420
alternate_email marcela.bokuvkova@ahc.cz
 Datová schránka: 6piyg8u