Vzdělávání zdravotně sociálních služeb

Nové vědomosti pro nový začátek

Změnit zaběhnutý systém a snažit se o jeho změnu vyžaduje trpělivost. Krok za krokem nejen otevírat diskuzi o systémové změně chápání sociálních a zdravotních služeb, ale především začít něco měnit. Sami u sebe. Stavebním kamenem každé změny jsou vědomosti. Vzdělávání.

 • Odborné kurzy ošetřovatelství
 • Kvalifikované semináře sociální péče
 • Specializované workshopy

Kurzy pro komplexní služby domácí péče

Věříme ve vás i vám. Nechceme měnit úroveň vašeho vzdělání. Chceme vám dát dostatečné znalosti z přidruženého oboru tak, abyste svým klientům byli schopni předávat plnohodnotné a komplexní služby domácí péče. Jste člověk, kterému věří. Proč je zatěžovat dalšími terénními pracovníky, když vy jim můžete poskytnout vše, co potřebují. Jak taková idea vypadá v praxi?

Zdravotní sestry disponují dostatečnými znalostmi z oblasti sociální práce a sociální pracovníci plně zvládají základy ošetřovatelství.

Inspirovali jsme se ve světě prověřeným systémem OMAHA. Ten plynule propojuje ošetřovatelské a sociální aspekty péče v nejmodernější kvalifikační systém výkonů ošetřovatelské péče. Pojďme společnými silami dokázat, že i u nás, v České republice můžeme nabízet služby, které si naši klienti zaslouží.

Vzdělávací kurzy a semináře

Vyberte si z připravovaných kurzů ten, který vám pomůže zvládat vaši práci zas o krok líp.

 • VYKAZOVÁNÍ DP A VEDENÍ DOKUMENTACE V ADP

  Zaměření semináře: seznámení odpovědných pracovníků ADP se systémem vyúčtování ZP a o vedení dokumentace v domácí péči. Účastníci semináře získají přehled v oblasti indikace domácí péče – vystavování poukazů a komunikace s praktickými lékaři, vykazování výkonů a jejich následná obhajoba v dokumentaci, vedení ošetřovatelské dokumentace – jak a kdy tisknout, jak má vypadat „papírová“ zdravotnická dokumentace, jak vést kartotéku, archivace zdravotnické dokumentace v domácí péči, co obsahuje dávka výkonů a co dávka cest, jakých chyb se vyvarovat a možnosti jejich eliminace v dávkách, systém opravných dávek, jak se zorientovat v zálohovém systému VZP, popř. dalších zdravotních pojišťoven.

  21.3.2019
  10:00
  Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle
  1.500,- Kč/os
 • Základní sociálně-psychologický výcvik: „Poznej, naslouchej, pomáhej…!“

  Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách na všech funkčních pozicích, které jsou v denní interakci s klientem řadíme mezi pomáhající profese. Tyto profese mají specifický charakter práce, který spočívá v pomoci lidem při řešení různých problémů a obtíží. Většina pracovníků je sice odborně velmi dobře kvalifikovaná, ale samotná praxe ukazuje, že mají značné rezervy v oblasti přiměřeného sebeprosazení a komunikace s klientem, v důsledku čehož se problémy klienta mohou nejen kumulovat, ale také dále narůstat. Kurz by měl účastníkům pomoci naučit se tyto problémy eliminovat a předcházet jim.

  I. běh výcviku
  27.-29. 3. 2019
  Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
  7 490,- Kč/osoba
 • Význam supervize v sociálních službách – „Je pod lampou tma?“

  Vzdělávací program má za cíl motivování manažerů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách k využívání supervize, aby se tato mohla stát integrální součástí organizační kultury a pravidelným nástrojem zkvalitňování poskytovaných služeb. Představí se v něm nejen základní teoretické koncepty supervize, ale zejména praktické interaktivní ukázky individuální a skupinové supervize. Zvláštní pozornost bude věnována supervizi začínajících pracovníků, balintovským skupinám, vizualizačním a projektivním technikám v supervizi. Účastník supervize bude umět rozlišit supervizi od terapie, poradenství, auditu a koučinku.

  8. 4. -10.4. 2019
  Budějovická 778/3a, Praha 4 - Michle
  2 500,- Kč/osoba
 • Základní sociálně-psychologický výcvik: „Poznej, naslouchej, pomáhej…!“

  Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách na všech funkčních pozicích, které jsou v denní interakci s klientem řadíme mezi pomáhající profese. Tyto profese mají specifický charakter práce, který spočívá v pomoci lidem při řešení různých problémů a obtíží. Většina pracovníků je sice odborně velmi dobře kvalifikovaná, ale samotná praxe ukazuje, že mají značné rezervy v oblasti přiměřeného sebeprosazení a komunikace s klientem, v důsledku čehož se problémy klienta mohou nejen kumulovat, ale také dále narůstat. Kurz by měl účastníkům pomoci naučit se tyto problémy eliminovat a předcházet jim.

  I. běh výcviku
  15. – 17. 5. 2019
  Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
  7 490,- Kč/osoba
 • DALŠÍ KURZY SPOLEČNOSTI IZSV PRO ROK 2019

  Další kurzy pro rok 2019 pro vás právě usilovně připravujeme..

  -
  -
  Budějovická 778/3a, Praha 4 - Michle
  -