Význam supervize v sociálních službách – „Je pod lampou tma?“

Supervize vytváří předpoklady a podmínky pro profesionální rozvoj, další vzdělávání a odborný růst pracovníků v pomáhajících profesích, přičemž zároveň slouží i jako prostředek sebepoznání ve prospěch zkvalitnění práce s lidmi.

Vzdělávací program má za cíl motivování manažerů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách k využívání supervize, aby se tato mohla stát integrální součástí organizační kultury a pravidelným nástrojem zkvalitňování poskytovaných služeb.  

Představí se v něm nejen základní teoretické koncepty supervize, ale zejména praktické interaktivní ukázky individuální a skupinové supervize. Zvláštní pozornost bude věnována supervizi začínajících pracovníků, balintovským skupinám, vizualizačním a projektivním technikám v supervizi. Účastník supervize bude umět rozlišit supervizi od terapie, poradenství, auditu a koučinku.

Témata setkání:

Úvod do supervize a její přínos v sociálních službách

Individuální supervize

Skupinová a týmová supervize

Supervize začínajících pracovníků

Vizualizace a projektivní techniky v supervizi

Počet míst: 15

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních služeb, pro pracovníky zdravotnických zařízení, pracovníky managmentu

Lektoři kurzu:

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel PhD.

doc. PhDr. Tibor Roman PhD.

Délka kurzu:

Celkem 24 hodin (třídenní setkání)

8. 4. -10.4. 2019
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
2 500,- Kč/osoba