Socioterapie

Výcvik je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pro pracovníky managementu

Požadované vstupní vzdělání:

- Minimálně vysokoškolské vzdělání druhého stupně v oborech: sociální práce, psychologie, speciální pedagogika, andragogika apod.

- Tříletá práce s klientem v pomáhajích profesích

- Potvrzení o absolvování supervize pod vedením akreditovaného supervizora (min. 5 hodin)

O výcviku:

Absolvent vzdělávacího programu se naučí nové a efektivní přístupy, díky kterým bude umět identifikovat potenciál sociálního prostředí a využít jeho faktory ke zlepšení sociálního fungování a kvality života klientů. Získá odborné vědomosti z oblasti socioterapie a znalosti pro vedení individuální, rodinné, skupinové a komunitní socioterapie. Naučí se praktickému využití interpersonální dynamiky s přihlédnutím k intrapsychickým procesům a strategiím alternativního řešení konfliktů. Naučí se identifikovat a aktivovat vnitřní potenciál klienta a jeho okolí a využít tak synergického efektu rodiny, skupiny a komunity.

Výcvik je možné absolvovat pouze vcelku.

Rozsah výcviku: 480 hodin

Témata setkání:

Teoretické východisko socioterapie

Systém práce v pomáhajících profesích a sebepoznávání socioterapeuta

Osobnost socioterapeuta a etická východiska jeho práce

Komunikační dovednosti socioterapeuta

Podmínky pro výkon socioterapie

Posouzení klientovy sociální situace

Socioterapeutická intervence

Případový management

Lektoři:

prof. PhDr.ThDr. Andrej Mátel, PhD.

Doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.

Počet míst: 15

I. běh výcviku
29. – 31. 5. 2019
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
36 400,- Kč/osoba