Sestra v domácí péči

Kurz je určen pro všeobecné sestry dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

O kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit všeobecnou sestru s tématy zaměřenými na poskytování domácí zdravotní péče a prohloubit znalosti získané kvalifikačním vzděláváním. Kurz připraví všeobecnou sestru k získání zvláštní odborné způsobilosti v oblasti poskytování úzce vymezených činností v domácím prostředí pacienta. Osvojí si potřebné teoretické vědomosti a praktické dovednosti, posílí schopnost týmové spolupráce a samostatného rozhodování. Absolvent/ka bude připraven/a pro výkon vymezených činností při poskytování ošetřovatelské péče pacientům v jejich domácím prostředí, a to v souladu s platnou legislativou.

Délka kurzu:

Celková délka vzdělávacího programu je 130 hodin

Témata vzdělávacího programu:

Koncepce a cíle domácí péče, agentury domácí péče

Právní, sociální a ekonomické aspekty v domácí péči

Problematika hygieny a epidemiologie v domácí péči

Etika v domácí péči

Psychologie a komunikace v domácí péči

Komplexní domácí péče

Edukační proces v domácí péči

Akutní stavy v domácí péči

Problematika výživy v domácí péči

Péče o pacienty s onemocněním kardiovaskulárního systému a cév

Péče o pacienty s onemocněním dýchacího ústrojí

Péče o pacienty s onkologickým onemocněním

Péče o pacienty s akutní a chronickou bolestí

Péče o pacienty s postižením gastrointestinálního a urogenitálního traktu

Péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus

Péče o pacienty s neurologickým onemocněním a postižením

Péče o pacienty s chronickými ranami a defekty

Péče o pacienty s onemocněním a postižením pohybového aparátu

Lektoři výcviku:

Mgr. Bc. Jiří Kabát

Mgr. Věra Kolegarová

MUDr. Marek Brožek

MUDr. Leona Mrázková

Mgr. Dana Olejníková

Počet míst: 15

Certifikovaný kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví v souladu s § 49 ods. 2 zákona č. 96/2004 Sb. správní řád (číslo akreditace MZ ČR: MZDR 46/2018-18/ONP

I. běh výcviku
16. 4. 2019
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
7 800,- Kč/osoba